Reklamační řád

Poškození zásilky při dopravě

Příjemce provede při převzetí zásilky její kontrolu. Zejména neporušenost obalu, zjevné známky poškození. Pokud jsou při přejímce zjištěny zjevné vady na zásilce, je povinností příjemce resp. příkazce tuto skutečnost neprodleně oznámit zasilateli a to buď písemně email: obchod@maxira.cz, fakturace@maxira.cz nebo telefonicky 555 112 400, 724 307 076. Povinností příjemce je zdokumentovat škodu (nutné vyfotit) a provést s řidičem písemný zápis o vzniklé škodě.
 

Pokud příjemce zjistí rozdíl mezi vyfakturovaným a skutečně dodaným zbožím, je povinen neprodleně tuto skutečnost nahlásit, buď telefonicky na čísle  555 112 400;  724 307 076  nebo písemně email: obchod@maxira.cz, fakturace@maxira.cz

  

Reklamace - vadné zboží

Záruka se nevztahuje na nesprávné použití výrobku nebo nesprávné skladování!!!
 

Postup při reklamaci:

  • informujte nás o reklamaci telefonicky nebo e-mailem,

  • (uveďte důvod reklamace, popř. přiložte fotografii, doklad o nabytí reklamovaného zboží v našem obchodě)

 

Podmínky pro vrácení zboží:

  • Zboží musí být vráceno kompletní, v původním stavu a obalu pokud byl součástí dodávky

  • Zboží nesmí být jakkoliv poškozeno

  • Zboží nesmí jevit známky opotřebení a použití

  • zákazník nese náklady spojené s vrácením zboží - vrácené zboží nesmí být zasláno na dobírku