18. října 2018

Izolace soklu je stejně důležitá, jako izolace všech ostatních míst na domě

18. října 2018 | Sokl je nedílnou části každé stavby. V posledních desetiletích se naštěstí i tyto části stavby staly dalším místem, kterému je věnována pozornost i během zateplování a izolace.

Jenže správně provedá izolace soklu, jak u rodinných či bytových domů, je zásadní.

Navrhování soklu staveb prochází poměrně zásadním vývojem. Změny se týkají jak používaných materiálů, tak navrhovaných technických řešení. Dnes vyžadujeme od soklu dostatečnou pevnost,odolnost proti působení vody (vzlínající i odstřikující), odolnost proti působení mrazu, odolnost proti agresivnímu prostředí rozpuštěných solí, možnost mechanického čištění, navíc se přidává požadavek na dostatečnou tepelněizolační schopnost celého detailu.

Historicky nejspolehlivější sokly byly vždy z kvalitního kamene, dnes nám velice dobře poslouží i jiné, ekonomicky dostupnější materiály. Hlavní funkce tepelné izolace soklu je, aby nedocházelo k promrzání obvodových základů a části terénu pod stavbou, tedy cílem je podstatné snížení tepelných ztrát v detailu, tj. zvýšení vnitřní povrchové teploty detailu a tím zamezení vzniku plísní. Zateplením soklu dochází k výraznému omezení kondenzace v detailu napojení základu na zdivo, zamezí se transportu vlhkosti do vyšších částí nad terénem, základová část se dostává do chráněné nezámrzné oblasti a tím se prodlužuje její životnost.

Díky tomuto opatření je možné souvislé omítnutí pod úroveň terénu a umožnění jednoduchého a spolehlivého detailu ukončení hydroizolace. Je zcela jedno, zda se jedná o novostavbu či rekonstrukci, jednovrstvou, či vrstvenou zateplenou stěnu. Zateplení neřeší pouze snížení úniku tepla, ale celkové dlouhodobé spolehlivé fungování tohoto důležitého detailu.

http://www.maxira.cz/produkty.php?product=prumyslove-tepelne-izolace